Отчет за изпълнение на задълженията по облигационна емисия към 30.06.2022 г.