Отчет за изпълнение на задълженията по облигационна емисия към 31.12.2023 г.