Отчет за изпълнение на задълженията по облигационна емисия към 31.03.2024 г.