Пишете ни

1000 оставащи символи
 

[Седалище и адрес на уравление] София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ 137, ап. офис 20
[e-mail] info@neolondoncapital.com - Директор за връзки с инвеститорите