Покана за общо събрание на облигационерите, което ще се проведе на 11.06.2021 г.